Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry

KUNTOUTUKSEN TÄRKEYS - OIKEA KUNTOUTUS OIKEAAN AIKAAN; SE VOI OLLA ELINIKÄISTÄ

TIETOJA KUNTOUTUKSEN HAKIJALLE: SITKEYS VALTTIA HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA

- KAUPUNKI ja kunnat, kuntouttavat halvauksen sattumisesta 6 kuukautta, sen  täytyttyä siirrytään KELA n kuntoutuksen piiriin 65 v:n ikään astiTämän jälkeen siirytään  taas kaupungin tai  kunnan kuntoutettavaksi. Täytettyään 65 v voidaan kuitenkin hakea KELA:lta harkinnanvaraista kuntoutusta. Hakijan täytyy saada KELA:n korotettua hoitotukea ja  lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma on liitettävä hakemukseenKuntoutusta tarvitsevan yli 65 vuotiaan on siten syytä otta yhteyttä omalääkäriinsä, kuntoutustarpeen määrittämiseksi.

On muistettava, että itse kuntoutujan aktiivisuus on myös tärkeää. Ketään ei voi kuntouttaa väkisin. Hae siis kuntoutusta ja jos tulee kielteinen päätös, älä lannistu, vaan tee valitus.

 

 

1.) KUNTOUTUS on pitkäjänteistä toimintaa, joka auttaa kuntoutettavaa selviämään eri elämäntilanteista ja toimimaan paremman elämänlaadun saavuttamiseksi. Tämä on samalla monitoimista työtä kuntouttajan ja kuntoutujan välisessä kanssakäymisessä. Se vaatii myös lääkärin tutkimusta kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa. 

2.) Kuntoutukseen kuuluu niin fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian, kuin neuropsygologin palvelut. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutumiskurssit ovat kuntoutusta.

3.) MITÄ TEHDÄ  ( > KELA ) ( > Kuopion kaupunki )
MYÖS YKSITYISIÄ kuntoutuspalveluja on runsaasti.
 

 

 

 

 

 

 


 

KUNTOUTUMINEN - KUNTOUTUSPALVELUT Aivoliitto
ONNISTUNUT TYÖHÖN PALAAMINENAivoliitto  

 

Kielipolku -lehti ja sivulle

TULKKAUSPALVELUISTA:

TULKKIKESKUS
> Aivoliitto<         
KYSY TERAPEUTILTA
> Aivoliitto <
.
TULKKAUSPALVELU
> KELA <
TULKKAUKSEN
KUVAPALVELUYHTEYS

> KELA <
............................................................