Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry

TOIMINNALLISET PERUSARVOT: (yhdistyksen säännöistä)

Yhdistyksen tarkoituksena on:

.
1. toimia aivohalvaukseen sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana,
2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta,
3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja
4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:     


1. valvoo ja edistää jäsenistönsä etuja,
2. harjoittaa virkistys-, kuntoutus-, liikunta ja tiedotustoimintaa
3. järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi yhdistyksellä on:
 

1. oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
2. oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
3. sekä hankkia varoja keräyksillä.
........................................................................................................................................................................

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt, joista taas määrätään yhdistyksiä koskevassa lainsäädännössä. ( FINLEX )


Uudistunut yhdistyslaki voimaan 1.9.2010> PRH ( ks. myös yhdistysesittely. )

___________________________________________________________________________________